" /> رمان عشق تعصب پارت 44 - بی بی نار
دسته‌بندی نشدهرمان ازدواج اجباریرمان بادصبارمان بی گناهیرمان خان زادهرمان خان زاده هوس بازرمان سکانس عاشقانهرمان عروس ارباب زادهرمان عقابرمان کیش و ماترمان ملکه کوچکرمان ها

رمان عشق تعصب پارت ۴۴

رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من وارد شوید

چند ماه از مرگ بهادر گذشته بود ، نمیتونستم کنار بیام باورم نمیشد بهادر من رو برای همیشه تنها گذاشته همش احساس میکردم دوباره یه روزی بهادر برمیگرده شاید فقط بخاطر همین بود که امید نسبتا کمی داشتم ، حتی از بچه ی تو شکمم هم متنفر شده بودم چون همش فکر میکردم اون باعث شده من بهادر رو از دست بدم
_ بهار
با شنیدن صدای آریا از افکارم خارج شدم نگاهم رو بهش دوختم و گفتم :
_ جان
ابرویی بالا انداخت و گفت :
_ حالت خوبه ؟
تلخ خندیدم پر از درد میتونستم خوب باشم ؟ من تا وقتی بهادر رو کنار خودم نداشتم نمیتونستم خوب باشم عجیب این درد داشت من رو از پا درمیاورد ، وقتی سکوت من رو دید با صدای گرفته ای گفت :
_ بهار تو حامله هستی ، داری با خودخوری فقط به بچت آسیب میزنی میدونی بهادر چقدر دوستش داشت ؟
اشک تو چشمهام جمع شد
_ ازش متنفرم این بچه باعث شد من عشقم رو از دست بدم نمیخوامش میفهمی ؟
آریا کنارم نشست خیره به چشمهام شد و گفت ؛
_ چرا این بچه رو نمیخوای هان ؟
نفس عمیقی کشیدم
_ این بچه باعث شد زندگی من نیست و نابود بشه برای همین نمیخوامش شما هم باید من و درک کنید میفهمی ؟
نفسش رو با حرص بیرون فرستاد
_ ببینم تو دیوونه شدی ؟
_ آره من بعد مرگ بهادر دیوونه شدم دست از سر من بردارید ، بزارید تو حال خودم باشم .
دستش رو دور من حلقه کرد و محکم بغلم کرد
_ هیس آروم باش
با گریه فریاد کشیدم :
_ انقدر بهم نگو آروم باش من از همه متنفرم هیچکس و دوست ندارم من بهادر رو میخوام چرا انقدر زود از دستش دادم من تازه میخواستم باهاش خوشبخت بشم اون خیلی سختی کشیده بود این حقش نبود .
آریا ساکت فقط داشت من رو نوازش میکرد وقتی آرومتر شدم ازش جدا شدم با چشمهای قرمز شده بهش زل زدم که با آرامش بهم خیره شد :
_ میدونی بهادر چقدر دوستت داشت ؟
اشکام دوباره جاری شدند با شدت بیشتری که اخماش رو تو هم کشید
_ اینارو نمیگم تا گریه کنی میفهمی ؟
سرم رو تکون دادم :
_ آره
_ پس چرا داری گریه میکنی ؟
با شنیدن این حرفش فین فین کردم
_ چون احساس بدی دارم
_ برای چی تو که مقصر نیستی بهار ، بعدش دوست نداری بهادر خوشحال باشه ؟
_ دوست دارم
_ پس به فکر بچش باش اون تنها یادگاری بهادر بشین خوب بهش فکر کن دوست داری اون و هم از دست بدی ؟

با شنیدن این حرفش وحشت زده بهش خیره شدم ، با دیدن نگاه وحشت زده من پوزخندی زد بلند شد و خیره به چشمهای من شد و گفت :
_ خلوت کن با خودت ببین از این زندگی چی میخوای شاید به نتیجه ای رسیدی .
بعدش گذاشت رفت با رفتنش احساس کردم یه تیکه از جون من رو هم با خودش برد .
* * *
با دیدن بهادر که ازم رو برگردونده بود و با اخم داشت بهم نگاه میکرد جیغ بلندی کشیدم و از خواب پریدم داشتم نفس نفس میزدم ، در اتاق باز شد و گیسو خانوم همراه شوهرش پرستو اومدند داخل اتاق ، گیسو خانوم اومد کنارم نشست و گفت :
_ حالت خوبه ؟
با شنیدن این حرفش اشک تو چشمهام جمع شد
_ خوابش رو دیدم ازم ناراحت بود بهم نگاه نکرد
گیسو خانوم اشک تو چشمهاش جمع شد چونش لرزید ، به سختی ادامه دادم :
_ میدونم چون مراقب بچش نبودم از دستم ناراحت شده بود برای همین داشت با اخم نگاه میکرد بهم
_ هیس آروم باش بهار چیزی نیست همش یه خواب بود
دستش رو گرفتم و با التماس نالیدم :
_ من و میبخشه نه ؟
با صدایی گرفته گفت :
_ آره
_ من دوستش داشتم چرا انقدر زود از دستش دادم خدایا این حق من نبود .
_ بسه داری خودت و نابود میکنی
بعدش مجبورم کرد دراز بکشم نمیدونم چقدر طول کشید تا آروم شدم و خوابیدم .
صبح با شنیدن صدایی کنار گوشم چشمهام رو باز کردم گیسو خانوم و دخترش در حال حرف زدن بودند به سختی بهشون لبخندی زدم :
_ سلام
جفتشون لبخندی تحویلم دادند
_ سلام
بعدش نشستم سر جام با یاد آوری خوابی که دیده بودم میخواستم تغیر کنم ، دوست نداشتم باعث ناراحتی بهادر بشم میخواستم مراقب بچمون باشم اون یادگاری عشقم بود تنها یادگاری که ازش داشتم .
_ حالت بهتره ؟
_ آره ، امروز میخوام برم بیمارستان برای چکاب باید ببینم بچم سالم یا نه .

#دو_سال_بعد

بلاخره بعد گذشت دو سال که برای من یه عمر بود بچم بدنیا اومد بابت این موضوع خیلی خوشحال بودم چون من بلاخره تونسته بودم بعد گذشت دو سال از مرگ بهادر پسرش رو تو آغوش بگیرم پسرم اسمش رو گذاشته بودم بهنام خیلی شبیه باباش بهادر بود انقدر بهش وابسته بودم که لحظه ای نمیتونستم ازش جدا بشم نفسم رو لرزون بیرون فرستادم و سرم رو تکون دادم تا به این افکار پایان بدم چون دوباره حالم بد میشد .
_ بهار
با شنیدن صدای گیسو خانوم بهش خیره شدم و گفتم :
_ بله ؟
_ حالت خوبه چرا تنها نشستی ؟
لبخندی بهش زدم تو این دو سال مثل مادر واقعی مواظب من بود
_ خوبم نگران نباش
_ پاشو بیا داخل بهنام هم داره بهونه میگیره
_ باشه
بلند شدم همراهش داخل سالن شدیم با دیدن بهنام که سعی داشت بلند بشه اما هر بار زمین میخورد لبخندی روی لبهام نشست و به سمتش رفتم بلندش کردم و گونه اش رو بوسیدم که خندید
_ خیلی داداش بهادر
به سمت خواهر بهادر برگشتم که تو این دو سال نابود شده بود اون هم درست مثل من بود خیلی به داداشش وابسته بود و بعد مردن بهادر هممون خیلی سخت ضربه خوردیم گرچه من باور نداشتم بهادر مرده باشه چون اون جسد سوخته هیچ چیزی رو ثابت نمیکرد
هنوز اعتقاد داشتم بهادر زنده هست و حتما یه روز برمیگرده این و مطمئن بودم
_ بهار
_ جان بابا
_ بیا پیش من بشین این شیطون پسر رو هم بیار
_ چشم
رفتم کنارش نشستم و بهادر رو تو بغلش گذاشتم که چشمهاش برق زد
و مشغول بازی باهاش شد .
همه بهنام رو به جای بهادر تصور کرده بودند و باهاش اخت گرفته بودند ، کاش خود بهادر بود و به پسرش میرسید
سرم رو تکون دادم که صدای گیسو خانوم اومد :
_ بهار
به سمتش برگشتم و گفتم :
_ جان
_ حالت خوبه ؟
_ آره

نوشته رمان عشق تعصب پارت ۴۴ اولین بار در شصت تیپ مرجع کامل رمان آنلاین. پدیدار شد.

مشاهده کامل از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا